Toulose

Är en D-ponny efter Sörbys Vilmer X – Sörbys Lotus och hon är född – 07. Hon såldes i slutet av maj månad -15 till en familj i Stockholm.