Theo

Theo är född år 2006 och är efter Sun Roy – Sörbys Lotus. Han är en fux och en D-ponny.
Han såldes under augusti månad år 2012 till en familj i Rinna som ligger i Östergötland.